ЛПС

Лични предпазни средства (ЛПС) представляват неотделима част от работната облека и оборудване. Предназначени са за защита на работника от различни опасности на работното място. Тези средства играят ключова роля в предпазването на здравето и безопасността на работниците. Предоставят ефективна защита от потенциални рискове. Видът на личните предпазни средства варира в зависимост от типа работа и конкретните опасности, на които са изложени работниците. Те биват:

Очила и лицеви щитове: Личните предпазни средства за очите включват различни видове очила, маски и щитове, които предпазват от прах, течности, химикали и други частици, които могат да представляват риск за зрението.

Слухова защита: Защитни слухови устройства, като слушалки и антифони, предпазват слуха на работниците от вредни шумове, които могат да причинят увреждане на слуха.

Респиратори и маски: Личните предпазни средства за дихателния тракт се използват за защита от въздушни частици, токсични газове и прах, осигурявайки чист въздух за дишане.

Ръкавици и ръкави за защита: Защитни ръкавици предпазват ръцете от различни опасности, като химикали, топлина, остри предмети и др.

Облекла със защитни свойства: Работните облекла могат да бъдат проектирани със специални материи, които предпазват от определени рискове. Такива са – електрически удар, пламъци, киселини и други. Могат да бъдат за еднократна и многократна употреба.

Каски: Каските предоставят защита на главата от удари, падащи предмети и други потенциални опасности.

Лични предпазни средства – играят критична роля в осигуряването безопасна работна среда, където рисковете са намалени до минимум, а работниците могат да изпълняват своите задачи със защита и увереност. Внимателният подбор, правилната употреба и поддръжката на ЛПС са от съществено значение за ефективната защита на работника.
Предлагаме голямо разнообразие на лични предпазни средства както онлайн, така и в магазините ни в страната.

Показване на 1–12 от 13 резултата

Лични предпазни средства (ЛПС) представляват неотделима част от работната облека и оборудване. Предназначени са за защита на работника от различни опасности на работното място. Тези средства играят ключова роля в предпазването на здравето и безопасността на работниците. Предоставят ефективна защита от потенциални рискове. Видът на личните предпазни средства варира в зависимост от типа работа и конкретните опасности, на които са изложени работниците. Те биват:

Очила и лицеви щитове: Личните предпазни средства за очите включват различни видове очила, маски и щитове, които предпазват от прах, течности, химикали и други частици, които могат да представляват риск за зрението.

Слухова защита: Защитни слухови устройства, като слушалки и антифони, предпазват слуха на работниците от вредни шумове, които могат да причинят увреждане на слуха.

Респиратори и маски: Личните предпазни средства за дихателния тракт се използват за защита от въздушни частици, токсични газове и прах, осигурявайки чист въздух за дишане.

Ръкавици и ръкави за защита: Защитни ръкавици предпазват ръцете от различни опасности, като химикали, топлина, остри предмети и др.

Облекла със защитни свойства: Работните облекла могат да бъдат проектирани със специални материи, които предпазват от определени рискове. Такива са – електрически удар, пламъци, киселини и други. Могат да бъдат за еднократна и многократна употреба.

Каски: Каските предоставят защита на главата от удари, падащи предмети и други потенциални опасности.

Лични предпазни средства – играят критична роля в осигуряването безопасна работна среда, където рисковете са намалени до минимум, а работниците могат да изпълняват своите задачи със защита и увереност. Внимателният подбор, правилната употреба и поддръжката на ЛПС са от съществено значение за ефективната защита на работника.
Предлагаме голямо разнообразие на лични предпазни средства както онлайн, така и в магазините ни в страната.

Scroll to Top